Nabór na polsko – słowackie warsztaty kulturoznawcze.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu realizuje projekt „Magia dźwięków pogranicza w muzyce, kulturze i przyrodzie polsko-słowackiej” w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007-2013.

Projekt realizowany jest w partnerstwie transgranicznym ze Stowarzyszeniem dzieci z wadą słuchu /Priatelia sluchovo postihnutych deti/ z Preszowa.
Opiera się na promocji oraz wykorzystaniu elementów przyrody i dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy polsko-słowackiej w procesie rozwoju zdolności komunikacyjnych dzieci z wadą słuchu.

Stowarzyszenie ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w drugim cyklu kulturoznawczych warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-15 lat (12 spotkań 1 raz w tygodniu, czas zajęć 1,5 godz.) Zajęcia będą odbywać się w grupach w siedzibie Stowarzyszenia. Tym samym uczestnik wraz z opiekunem zobowiązuje się wyjechać na tygodniowy Festiwal Kultur Pogranicza na Słowację.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie uczestnik musi spełniać następujące kryteria:

  • wiek 7-15 lat;
  • być członkiem Stowarzyszenia min. 1 rok,
  • mieć opłaconą składkę członkowską,

Termin zgłoszenia upływa 23 września 2011 roku

Szczegóły w siedzibie Stowarzyszenia lub pod

nr tel. 13 43 78 558/ 13 43 78 259 /507 144 062
Liczba miejsc ograniczona!

Nabór na polsko – słowackie warsztaty kulturoznawcze.