Program  60 kroków  do oceny i terapii dzieci z wadą słuchu.

dr n. med. Katarzyna Bieńkowska
ZAMÓW PORADNIK – e-mail: –wadasluchu@gmail.com

Materiały dla terapeutów dzieci z wadą słuchu „Słucham, mówię, jestem…” zawierają autorski program „60 kroków terapeutycznych”, usystematyzowanych na czterech poziomach językowych. Jest jednocześnie planem prowadzonej terapii, pozwala na ocenę poszczególnych umiejętności dziecka oraz zakreślanie pól umiejętności, które trzeba jeszcze udoskonalić.

Postępowanie wg określonego planu pozwoli w sposób czytelny porozumiewać się miedzy rodzicami, terapeutami, lekarzami i nauczycielami świadomymi poziomu umiejętności dziecka.

Program przeznaczony jest do realizacji pod okiem terapeuty – może także stać się wskazówką dla nauczycieli przedszkoli i szkół w trakcie tworzenia planu zajęć indywidualnych.

Zeszyt zawiera program terapeutyczny, film instruktażowy, kartę oceny, śpiewnik oraz materiały z warsztatów dla rodziców przeprowadzonych na turnusach rehabilitacyjnych.

Cena 70 zł. Dla członków Stowarzyszenia 10% rabatu – poradnik dostępny.