INFORMACJA W SPRAWIE KONIECZNOŚCI WYKONANIA TESTÓW NA COVID;

Poniżej informacja dotycząca aktualnych (na dzień dzisiejszy) zasad dotyczących turnusów rehabilitacyjnych:

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 maja 2021 r warunkiem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik na test na koronawirusa. Testy PCR są dla uczestników turnusu bezpłatne i na testy można się zapisać wypełniając formularz na stronie:

Testy należy wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed wyjazdem (rejestrować się wcześniej i podać datę wyjazdu);

TESTY WYKONUJE TYLKO:

  • UCZESTNIK TURNUSU /DZIECKO/ ORAZ JEDEN OPIEKUN;
  • JEŻELI OPIEKUN POSIADA PEŁNE SZCZEPIENIE, NIE WYKONUJE WYMAZU, NATOMIAST DZIECKO – UCZESTNIK TURNUSU, TAK.
  • POZOSTAŁE OSOBY JAKO OSOBY DODATKOWE /na dzień dzisiejszy/ NIE WYKONUJĄ TESTÓW NA COVID

SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE WYMAZÓW NA COVID PRZED TURNUSEM:

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE FORMULARZ NA STRONIE WWW.GOV.PL PRZEWIDUJE TYLKO ZGŁOSZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ, TEST NA COVID WYKONUJE TYLKO 1 OPIEKUN.
DZIECKO, KTÓRE JEST UCZESTNIKIEM TURNUSU NIE WYKONYJE TESTU.
JEŻELI OPIEKUN POSIADA PEŁNE SZCZEPIENIE, NIE WYKONUJE TESTU.
Informacja – testy covid