STATUT STOWARZYSZENIA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU – (plik  – pobierz)