Turnus – 2023

Turnus – 2023

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU, UL. KORCZYŃSKA 57/326, 38-400 KROSNO; Numer wpisu do rejestru organizatorów turnusu: OR/18/0016/22 WAŻNY DO 12.05.2025 r. RODZAJ TURNUSU: psychoterapeutyczny MIEJSCE TURNUSU: Nadmorskie Centrum Rehabilitacji  „Piramida I” –  ul. Północna 9, 76-153

TURNUS REHABILITACYJNY 2023

TURNUS REHABILITACYJNY 2023

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU, UL. KORCZYŃSKA 57/326, 38-400 KROSNO; Numer wpisu do rejestru organizatorów turnusu: OR/18/0016/22 WAŻNY DO 12.05.2025 r. RODZAJ TURNUSU: psychoterapeutyczny MIEJSCE TURNUSU: Nadmorskie Centrum Rehabilitacji  „Piramida I” –  ul. Północna 9, 76-153