OPP

OPP

Stowarzyszenie od 1992 roku rozwija swoją działalność organizując różne formy pomocy dla dzieci i rodziców. Obecnie opieką obejmujemy ponad 120 dzieci z wadą słuchu i innymi zaburzeniami językowymi. Przede wszystkim prowadzimy wszechstronną rehabilitację oraz organizujemy turnusy rehabilitacyjne i zajęcia integracyjne.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu zostało założone w 1992 roku w Krośnie przez grupę rodziców dzieci z wadą słuchu, które nie miały żadnej szansy na rozwój w rodzinnym mieście ani w najbliższej okolicy. Większość dzieci ma dysfunkcję słuchu, z których część posiada wady sprzężone z niedosłuchem.

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne

TURNUS REHABILITACYJNY – 14 – dniowy wyjazd grupy terapeutów z dziećmi i ich rodzicami, poza miejsce zamieszkania, zwykle nad morze do Ośrodka Wypoczynkowego. Podczas turnusu dzieci uczestniczą w codziennej kilkugodzinnej terapii, na którą składa się m.in. poranny trening słuchowy z rozgrzewką, zajęcia indywidualne, logorytmika, zajęcia grupowe

Kup poradnik

Kup poradnik

Materiały dla terapeutów dzieci z wadą słuchu „Słucham, mówię, jestem…” zawierają autorski program „60 kroków terapeutycznych”, usystematyzowanych na czterech poziomach językowych. Jest jednocześnie planem prowadzonej terapii, pozwala na ocenę poszczególnych umiejętności dziecka oraz zakreślanie pól umiejętności, które trzeba jeszcze udoskonalić.

Czytaj więcej

Program terapeutyczny

Rodzicu! Jesteś terapeutą swojego dziecka! Od miłości, zaangażowania, wiedzy i troski Twojej zależą postępy dziecka.

Staramy się poświęcać naszemu dziecku jak najwięcej czasu. Pracować z nim non stop. Każde słowo wypowiedziane przez niego sprawia nam największą radość. Cieszymy się, że jest z nami i trudno wyobrazić sobie życie bez niego. Bardzo je kochamy takim, jakim jest.

Teraz musi być lepiej, chociaż wiem, że przede mną i moim synem jeszcze bardzo długa droga.

Poradnik - materiały do pracy z dzieckiem.

W ramach programu Dźwięki Marzeń zapewniamy dzieciom z niedosłuchem z małych miast i wsi domową terapię słuchu i mowy.

Dźwięki marzeń
Projekty unijne

Projekty unijne

Stowarzyszenie realizuje mikroprojekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej Polska – Słowacja za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego. Partnerem jest bliźniacze stowarzyszenie z Preszowa – Logosluch.

Aktualności

Aktualności

Aktualności oraz wszystkie wydarzenia związane z działalnością Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie.

Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci
z Wadą Słuchu w Krośnie
tel/fax: (013) 43 78 259, tel.: 507 144 062,
ul. Korczyńska 57/326, 38-400 KROSNO (budynek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II)
e-mail: wadasluchu@gmail.com

Zajęcia rehabilitacyjne

Magia dźwięków pogranicza w muzyce, kulturze i przyrodzie polsko-słowackiej;

• Okres realizacji projektu: 05.2011 - 04.2012; • Wartość projektu: 56 260,00 €

Magia dźwięków

Nasze dziedzictwo pogranicza - kształtowanie tożsamości kulturowej u dzieci z wadą słuchu.

• Okres realizacji: 04.2013 - 03.2014, • Wartość projektu: 58 822,00 €

Nasze dziedzictwo pogranicza

Co słychać na pograniczu? - świat Łemków w oczach dzieci i młodzieży niesłyszącej z Polski i Słowacji

• Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 28.02.2018 • Wartość projektu: 58 817,37 €

Co słychać na pograniczu?

News

Kiedy spełniają się marzenia? Najpiękniej marzą dzieci, a gdy znajdą przyjaciół - którzy choć czasem niewidzialni - stają się „czarodziejami marzeń”, to nic więcej do szczęścia nie trzeba!

Konferencja naukowo-szkoleniowa
Turnus – 2023
Aktualności

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronna rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu, dzięki której jego podopieczni będą mogli na równi ze słyszącymi funkcjonować w społeczeństwie.