Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu

ul. Korczyńska 57/326

(budynek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II)

38-400 KROSNO

tel/fax: (013) 43 78 259

tel.: 507 144 062

e-mail:wadasluchu@gmail.com

KONTO BANKOWE: PeKaO SA o/Krosno Nr 68 12 4023 1111 1100 0038 8334 76

NIP 684 112 15 15

REGON 370180828

KRS 0000189778

NUMER REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW Nr OR/18/0016/22   WAŻNY DO 12.05.2025 r.

Formularz kontaktowy

    Lokalizacja

    Mapa Polski Targeo
    Powered by Targeo® | AutoMapa®