Stowarzyszenie realizuje mikroprojekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej Polska – Słowacja za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego. Partnerem jest bliźniacze stowarzyszenie z Preszowa – Logosluch. Wspólnie zrealizowaliśmy dwa projekty:

  1. Tytuł projektu: Magia dźwięków pogranicza w muzyce, kulturze i przyrodzie polsko-słowackiej;
  • Okres realizacji projektu: 05.2011 – 04.2012;
  • Wartość projektu: 56 260,00 Euro.
  1. Tytuł projektu: Nasze dziedzictwo pogranicza – kształtowanie tożsamości kulturowej u dzieci z wadą słuchu.
  • Okres realizacji: 04.2013 – 03.2014,
  • Wartość projektu: 58 822,00 Euro

Kolejny mikroprojekt „Co słychać na pograniczu? – świat Łemków w oczach dzieci i młodzieży niesłyszącej z Polski i Słowacji” jest w trakcie realizacji.

Trwa od 1 marca 2017 – 28 luty 2018.

Podsumowanie z realizacji mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej Polska – Słowacja

Audycje radiowe

Audycje radiowe

 

Notatki prasowe