TURNUS REHABILITACYJNY – 14 – dniowy wyjazd grupy terapeutów z dziećmi i ich rodzicami, poza miejsce zamieszkania, zwykle nad morze do Ośrodka Wypoczynkowego. Podczas turnusu dzieci uczestniczą w codziennej kilkugodzinnej terapii, na którą składa się m.in. poranny trening słuchowy z rozgrzewką, zajęcia indywidualne, logorytmika, zajęcia grupowe: plastyczne, sportowe, muzyczne, teatralne; obowiązkowa godzina pracy rodzica z dzieckiem pod okiem terapeuty, spacery terapeutyczne, wycieczki krajoznawcze, wieczorne czytanie bajki. Podczas turnusu każde dziecko pisze pamiętnik, a na najlepszy ogłoszony jest konkurs.

Na pięcioro dzieci jedzie jeden terapeuta – logopeda, ponadto każde dziecko wraz z rodzicem korzysta z wizyty u psychologa. Istnieje również możliwość ustawienia procesora mowy, a także wysłuchania wykładu specjalnego gościa.
Dla rodziców przewidziane są wieczorne warsztaty z psychologiem, grupy wsparcia oraz wykłady, na których zdobywają wiedzę, jak oceniać postępy i jak pracować z własnym dzieckiem w domu.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, można się jednak osobiście ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków PFRON. Wnioski o przyznanie dofinansowania składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W TURNUSIE REHABILITACYJNYM?

Pierwszeństwo mają dzieci, które są członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacają składki członkowskie i systematycznie uczęszczają na rehabilitację do ośrodka. Liczba miejsc jest ograniczona dlatego decyduje kolejność zgłoszenia.

 


Galeria „Pamiętniki dzieci z turnusów rehabilitacyjnych”