Konferencja naukowo – szkoleniowa 11-01-2019

Konferencja naukowo – szkoleniowa 11-01-2019

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA – 11.01.2019; „Współczesne metody diagnozy, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu”. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 7 stycznia 2019 roku pod numerem telefonu 13 43 78 723 lub mailowo marketing@krosno.med.pl oraz przesłanie zgłoszenia na warsztaty: otowarsztaty@gmail.com. Szczegóły pod numerem telefonu 507 144 062.

Konferencja 17.03.2012

Konferencja 17.03.2012

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU W KROŚNIE Z A P R A S Z A D O U D Z I A Ł U W M I Ę D Z Y N A R O D O W E J K O N F E R E N C J I „Wpływ ruchu, muzyki i tańca tradycyjnego na wszechstronny rozwój dziecka niesłyszącego”, która odbędzie się 17 MARCA 2012r. w sali konferencyjnej „ArtKino”, ul. Bieszczadzka 1, Krosno.