STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU W KROŚNIE

Z A P R A S Z A    D O   U D Z I A Ł U  W     K O N F E R E N C J I

„Co słychać na pograniczu? – o poznawaniu kultury przez niesłyszących”

17.02.2018 roku

 

Osoby chętne na konferencję „Co słychać na pograniczu? – o poznawaniu kultury przez niesłyszących” mogę jeszcze się zapisywać. Ostateczny termin 9.02.2018 r.

RAMOWY PLAN KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

 

Konferencja „Co słychać na pograniczu?