Krosno, 19.02.2018r.

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci

z Wadą Słuchu w Krośnie

ma zaszczyt zaprosić swoich Członków

na sprawozdawczo – wyborcze Walne Zabranie Członków,

które odbędzie się 3 marca (sobota) 2018r. o godzinie 10.00 (drugi termin 03.03.2018, godz. 10.30) w sali konferencyjnej szpitala.

  Program zebrania:

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017r.
  2. Wybory członków nowego Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.
  3. Omówienie warunków uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
  4. Wolne wnioski.

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. Członkom obecnym na Walnym Zebraniu, którzy przynależą min.1 rok, przysługuje możliwość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.

Prawo głosowania przysługuje tylko czynnym członkom, w związku z czym należy mieć opłaconą składkę członkowską.

Osoby chętne do prac w nowym Zarządzie i Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia winny zgłosić swój akces poprzez wypełnienie poniższego zgłoszenia i złożenie go w skrzynce listowej z napisem „KANDYDACI”   w siedzibie Stowarzyszenia do dnia 28.02.2018r. do godz. 15.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.wadasluchu.org

LUB W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA pok. 328

 

 

 

 

 

Walne zebranie – marzec 2018