TURNUS REHABILITACYJNY 2018 !!!

Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny – Piramida I

Północna 9, 76-153 Darłowo

WPIS OŚRODKA NUMER:

OD/32/0004/17 ważny do 13.04.2020

Termin:

14.07.2018 – 27.07.2018

Koszt:

  • dla członków Stowarzyszenia, 4.000 zł (dziecko + opiekun);
  • dla uczestników nie będących członkami Stowarzyszenia – 4.500 zł;

KOSZT POBYTU OSÓB DODATKOWYCH:

  • OSOBA DOROSŁA oraz dziecko od lat 13 – 1700 zł
  • DZIECKO do lat 12 włącznie – 1450 zł
  • DZIECKO do 3 r.ż.– 1100 zł
  • Dziecko do 2 r.ż. – 250 zł /wspólne spanie, bez wyżywienia/

W KOSZTY TURNUSU NIE SĄ WLICZONE KOSZTY PODRÓŻY

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA  15.04.2018r.

                Aby zgłosić dziecko na turnus należy przesłać kartę zgłoszenia /listownie – liczy się data stempla pocztowego lub czytelny scan, nie zdjęcie wykonane telefonem/ wraz z podpisanym regulaminem na adres siedziby Stowarzyszenia lub mail: wadasluchu@gmail.com . Zgłoszenia bez daty i podpisu nie będą uwzględniane. Należy również dokonać opłaty wpisowej 500 zł na konto Stowarzyszenia tytułem: „imię, nazwisko dziecka_turnus 2018”.

Osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy na turnus Stowarzyszenia proszone są o dołączenie opinii logopedycznej /można dosłać w późniejszym terminie/.

Informacja o turnusie 2018