STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU W KROŚNIE

Z A P R A S Z A    D O   U D Z I A Ł U  W     K O N F E R E N C J I

„Co słychać na pograniczu? – o poznawaniu kultury przez niesłyszących”

17.02.2018 roku

 w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza /RCKP/,ul. Kolejowa1 w Krośnie w godz. 9.30 – 18.00

w ramach realizowanego projektu „Co słychać na pograniczu? – świat Łemków w oczach 

dzieci i młodzieży niesłyszącej z Polski i Słowacji”.

Konferencja skierowana jest do terapeutów i nauczycieli pracujących z dziećmi z wadą słuchu w placówkach oświatowych i medycznych zajmujących się wskazaną tematyką.

Zachęcamy do wysublimowanego poznawania pogranicza jako regionu o ciekawej topografii i historii.

Tym razem przybliżymy wiedzę o barwnej kulturze świata Łemków,

 a przede wszystkim opowiemy o możliwościach i ograniczeniach dostępu do kultury

przez osoby niesłyszące w XXI wieku.

Przewidziano wykłady dotyczące nowatorskiego podejścia do terapii dzieci niesłyszących oraz czynników wpływających na proces poprawy sposobów komunikacji dzieci z wadą słuchu.

Uzyskają Państwo wskazówki do pracy z dziećmi – protezowanych aparatami słuchowymi, po wszczepie implantu ślimakowego oraz z centralnymi zaburzeniami słuchu CAPD.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania tutaj…), dostępnej na stronie  www.wadasluchu.org ,

Na adres: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu

Korczyńska 57/326, 38-400 Krosno

lub mailem wadasluchu.konferencja@gmail.com

Termin zgłoszeń: 4. 02. 2018 – Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa, upominek, materiały konferencyjne oraz poczęstunek.

Szczegóły pod nr tel. 13 43 78 259; 507 144 062

 

Konferencja 17 lutego 2018