Proszę zabrać:

– tradycyjnie uśmiech i dobry humor,

– ,,białą legitymacje” uprawniającą do ulgowego przejazdu dla osób z orzeczeniem – KONIECZNIE osoby jadące PKP z grupą,

– proszę dosłać kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,

– książeczkę zdrowia dziecka,

– osoby posiadające dofinansowanie z PFRON – informację o stanie zdrowia /załącznik do wniosku o dofianasowanie ze środków PFRON/  –data wypełnienia ważna 3m-ce

– ZESZYT, jeżeli dziecko prowadzi podczas zajęć terapeutycznych

– czysty zeszyt formatu A4, blok biały A4, kredki, flamastry, długopis, ołówek, klej, 1 pomoc edukacyjną i 1 książeczkę dla dzieci

– ciepłe ubrania, buty gumowe, strój kąpielowy – co najmniej 2 ręczniki

– lekarstwa, które zażywają dzieci, plastry, płyn na komary, krem z wysokim filtrem, nakrycie głowy, syrop na gorączkę,

– ubrania sportowe, więcej par skarpet

– jeżeli dziecko śpi w łóżeczku i łóżeczko Państwo zabierają ze sobą, proszę zgłosić nam w mailu lub telefonicznie – zwiększy się komfort przy zakwaterowaniu

– bagaż podręczny z jedzeniem i piciem oraz dokumentami+ pieniądze na drobne wydatki

  1. Wszystkie zajęcia na turnusie są obowiązkowe zarówno dla rodziców jak i dzieci, z uczestnictwa zwalnia kierownik lub lekarz.
  2. Płatności proszę uregulować najpóźniej do 10 sierpnia  Od kwoty kosztu turnusu proszę odjąć koszt wpisowego oraz koszt dofinansowania z fundacji, PCPR i in. /jeżeli został przyznany/. Osoby jadące PKP razem z grupą dokonują dodatkowej opłaty za bilety PKP i autokary/
Informacja o turnusie 2017