STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU W KROŚNIE

Z A P R A S Z A  D O U D Z I A Ł U  W  M I Ę D Z Y N A R O D O W E J  K O N F E R E N C J I

„Wpływ ruchu, muzyki i tańca tradycyjnego
na wszechstronny rozwój dziecka niesłyszącego”,

która odbędzie się 17 MARCA 2012r.

W sali konferencyjnej „ArtKino”, ul. Bieszczadzka 1, Krosno.

Konferencja skierowana jest do terapeutów i nauczycieli pracujących z dziećmi z wadą słuchu w przedszkolu i szkołach oraz pracowników instytucji zajmujących się wskazaną tematyką.

Przewidziano wykłady dotyczące nowatorskiego podejścia do terapii dzieci niesłyszących oraz czynników wpływających na proces poprawy sposobów komunikacji dzieci z wadą słuchu.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o przesłanie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie internetowej www.wadasluchu.org , www.magiadzwiekow.pl

Na adres: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu
Ul. Korczyńska 57/326, 38-400 Krosno lub e-mailem: wadasluchu@gmail.com

Termin zgłoszeń upływa 12 marca 2012r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały konferencyjne w tym bezpłatny egzemplarz publikacji edukacyjnej „Od melodii do piosenki. Wykorzystanie elementów kultury i przyrody w podnoszeniu poziomu umiejętności słuchowych i komunikacyjnych dzieci niesłyszących”

Szczegóły konferencji pod nr tel. 13 43 78 259; 13 43 78 558; 507 144 062

PROGRAM KONFERENCJI:

9:00 – Piotr Krzysztof – prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu – powitanie uczestników.
9:15 – mgr Marzena Głowińska – O Projekcie ,,Magia dźwięków pogranicza” – nowatorskie podejście do terapii dzieci z wadą słuchu.
9:45 – mgr Maria Mikowa – psycholog, Realizacja projektu po stronie słowackiej – działalność Stowarzyszenia Priatelia sluchovo postihnutych deti w Preszowie .
10:00 – dr Barbara Nawolska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie „Innowacyjne metody nauczania matematyki dzieci z wadą słuchu”
10:45 – wspólne zdjęcie, przerwa kawowa
11:15 – dr Bartosz Gałązka – „Dźwięki pogranicza okiem etnografa – wpływ melodii ludowych na rozwój człowieka”
12:00 – mgr Gertruda Oriškowa – logopeda kliniczny – Skupinowa terapia nieposuchnych detei.
12:45– obiad
13.30 – dr Agnieszka Woźniak – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Wsparcie dla rodziców w wieloletnim procesie terapii dzieci.
14:15 – dr Katarzyna Bieńkowska – Uczeń z wadą słuchu w szkole i przedszkolu – wykorzystanie elementów rytmu i melodii do treningu audytywnego.
15.00 – uroczyste zakończenie konferencji , rozdanie certyfikatów uczestnictwa.
15.15 – 16.30 – mgr Izabela Kowalik, mgr Marzena Głowińska, mgr Anna Smerecka, mgr Maciej Gałowicz – indywidualne konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi będącymi pod opieką ośrodka w Krośnie.

W razie chęci udziału większej liczby osób proszę zrobić kserokopię karty zgłoszenia.

Pobierz – „kartę zgłoszenia”.

Konferencja 17.03.2012