Konferencja 17.03.2012

Konferencja 17.03.2012

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU W KROŚNIE Z A P R A S Z A D O U D Z I A Ł U W M I Ę D Z Y N A R O D O W E J K O N F E R E N C J I „Wpływ ruchu, muzyki i tańca tradycyjnego na wszechstronny rozwój dziecka niesłyszącego”, która odbędzie się 17 MARCA 2012r. w sali konferencyjnej „ArtKino”, ul. Bieszczadzka 1, Krosno.