Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu z dniem 1 maja 2011 roku rozpoczyna realizację projektu

„Magia dźwięków pogranicza w muzyce, kulturze i przyrodzie polsko-słowackiej.”

w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007-2013.

Projekt realizowany jest w partnerstwie transgranicznym ze Stowarzyszeniem dzieci z wadą słuchu /Priatelia sluchovo postihnutych deti/ z Preszowa.

Opiera się na promocji oraz wykorzystaniu elementów przyrody i dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy polsko-słowackiej w procesie rozwoju zdolności komunikacyjnych dzieci z wadą słuchu.

Stowarzyszenie ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w pierwszym cyklu warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2-6 lat. (12 spotkań 1 raz w tygodniu, czas zajęć 1,5 godz.) Zajęcia będą odbywać się w grupach 5-osobowych w siedzibie Stowarzyszenia. Tym samym uczestnik wraz z opiekunem zobowiązuje się wyjechać na tygodniowy Dziecięcy Festiwal Przyrody na terenie Podkarpacia.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie uczestnik musi spełniać następujące kryteria:

  • wiek 2-6 lat,
  • być członkiem Stowarzyszenia min. 1 rok,
  • mieć opłaconą składkę członkowską,
  • należeć do województwa podkarpackiego, podregionu krośnieńsko – przemyskiego.

Szczegóły w siedzibie Stowarzyszenia lub pod nr tel. 13 43 78 558/507 144 062

Termin zgłoszeń upływa 15 maja 2011 roku. Liczba miejsc ograniczona!

Miniprojekt PL-SK 2011