Program „Dźwięki Marzeń” 2010

Do programu Rehabilitacji Domowej „Dźwięki Marzeń” zostało zakwalifikowane 31 dzieci.

Transza trwa od 26 stycznia – 12 czerwca 2010 roku, tj 15 tygodni roboczych. Na jedno dziecko przypada 30 godzin zegarowych dwa razy w tygodniu.

INFORMACJA DLA DZIECI Z PROGRAMU „DŹWIĘKI MARZEŃ” !!!

Dzieci zakwalifikowane do programu mają obowiązek wykonania badania psychologicznego DSR.
Wynik badania roku należy dostarczyć do koordynatora do 30 stycznia 2010 r.
Rejestracja na badanie: obowiązuje skierowanie od lekarza laryngologa do:

OŚRODEK REHABILITACJI SŁUCHU I MOWY
UL. SZOPENA 1
35-055 RZESZÓW
TEL. 017 861 30 62 / podać hasło „Dźwięki Marzeń”/

Bez wyniku badania rehabilitacja domowa nie rozpocznie się.

Dźwięki Marzeń 2010