Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu
w ramach projektu Nasze dziedzictwo pogranicza – kształtowanie tożsamości kulturowej
u dzieci z wadą słuchu.

OGŁASZA NABÓR

Chętnych do wzięcia udziału w cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci niesłyszących w wieku 4-8 lat (12 spotkań 1 raz w tygodniu, czas zajęć 1,5 godz.) Zajęcia będą odbywać się w grupach w siedzibie Stowarzyszenia. Tym samym uczestnik wraz z opiekunem zobowiązuje się wyjechać na tygodniowe Plenerowe Warsztaty Integracyjne w Rzeszowie.(sierpień 2013r)

Aby zgłosić się do udziału w projekcie uczestnik musi spełniać następujące kryteria:

  • posiadać wadę słuchu;
  • wiek 4-8 lat;
  • mieć opłaconą składkę członkowską za bieżący 2013 rok

Termin zgłoszenia upływa 23 kwietnia 2013 roku
Szczegóły w siedzibie Stowarzyszenia
lub pod nr tel. 13 43 78 558/ 13 43 78 259 /507 144 062

Projekt realizowany jest w partnerstwie transgranicznym ze Stowarzyszeniem dzieci z wadą słuchu /Logosluch/ z Preszowa.
Koncentruje się na nowatorskim wykorzystaniu dziedzictwa historycznego miast pogranicza Polski i Słowacji w procesie terapii dzieci niesłyszących
Liczba miejsc ograniczona!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika Słowacka 2007–2013.

TURNUS REHABILITACYJNY
Stowarzyszenie organizuje turnus rehabilitacyjny w terminie 07.08.2013 – 20.08.2013

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy w Okunince nad Jeziorem Białym:
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy „Astur”
22-232 Okuninka
082-571-70-37
Wpis do rejestru ośrodków: OD/06/0001/13

http://astur.com.pl/okuninka
Koszt turnusu dla dziecka i opiekuna wynosi 3800 zł

Chętnych prosimy o przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA wraz z REGULAMINEM do 15.04.2013 do siedziby Stowarzyszenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 500 zł do 15 kwietnia 2013 r. na konto Stowarzyszenia:

PeKaO SA o/Krosno Nr 68 12 4023 1111 1100 0038 8334 76
tytułem imię i nazwisko dziecka_turnus 2013
Szczegóły w siedzibie Stowarzyszenia lub pod nr Tel. 13 43 78 259
Liczba miejsc ograniczona!!!

Karta zgłoszenia turnus rehabilitacyjny 2013r.

Nabór do cyklu zajęć edukacyjnych