„Co tym razem słychać na pograniczu? – kolejne działania Stowarzyszeń z Krosna i Preszowa”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu przybliża dzieciom niesłyszącym świat Łemków na pograniczu polsko – słowackim. Od 1 marca bieżącego roku realizuje mikroprojekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Co słychać na pograniczu? – świat Łemków w oczach dzieci i młodzieży niesłyszącej z Polski i Słowacji”. Wydarzenie realizowane jest w partnerstwie z bliźniaczym Stowarzyszeniem z Preszowa – Logosluch i trwać będzie do końca lutego 2018 roku.

Projekt tym razem zachęca do wysublimowanego poznawania pogranicza jako regionu o ciekawej topografii i historii oraz do dialogu społeczeństwa z uczestnikami projektu na temat zdobytej wiedzy o świecie zamieszkiwanym dawniej przez odmiennych kulturowo Łemków na fanpage’u „Co słychać?’. Uczestnikami są dzieci i młodzież niesłysząca z Polski i Słowacji w wieku od 4 do 16 lat.

W trakcie cyklu wyjazdowych warsztatów „Świat łemkowskiego pogranicza” oraz Festiwali Kultury Łemkowskiej uczestnicy będą gromadzić cenne wiadomości i ciekawostki na temat życia Łemków w Polsce i na Słowacji. Odnajdą też alternatywę ciekawego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, kształtując poczucie estetyki poznając m.in sztukę ludową i architekturę. Odwiedzimy miejsca znaczące dla kultury łemkowskiej na pograniczu polsko – słowackim m.in.: Zyndranowa, Olchowiec, Sanok, Krempna, Komańcza, Preszów, Humenne, Bardejowskie Kupele, Medzilaborce, Świdnik, Stara Lubowna.

Wydarzeniem podsumowującym i zamykającym promocję przyrody i kultury łemkowskiej będzie konferencja, podczas której prelegenci wygłoszą referaty na temat możliwości i ograniczeń językowego poznawania zróżnicowania kulturowego na pograniczu przez niesłyszących, a także płynących z tych doświadczeń korzyści społecznych.

Zachęcamy serdecznie do odwiedzania nas na facebook’u pod nazwą Co słychać? i podzielenia się ciekawostkami z życia Łemków na pograniczu.