TURNUS REHABILITACYJNY 2021 – INFORMACJE OGÓLNE;

ORGANIZATOR:

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU, UL. KORCZYŃSKA 57/326, 38-400 KROSNO;

Numer wpisu do rejestru organizatorów turnusu: OR/18/0017/19 WAŻNY DO 11.05.2022 r.

MIEJSCE TURNUSU:

Nadmorskie Centrum Rehabilitacji  „Piramida I” –  ul. Północna 9, 76-153 Darłówko;

 Termin:

  •  I TURNUS    26.06.2021 – 09.07.2021   młodsi /do ok.4-5 lat/
  • II TURNUS  10.07.2021 – 23.07.2021   starsi;

Koszt uczestnika turnusu:  (dziecko + 1 opiekun);

  • dla członków Stowarzyszenia, 5.500 zł;
  • dla uczestników nie będących członkami Stowarzyszenia – 6.500 zł;

KOSZT POBYTU OSÓB  DODATKOWYCH:

  •      OSOBA DOROSŁA – 2200 zł;
  •      DZIECKO od 11-16 lat włącznie – 1900 zł;
  •      DZIECKO od 10 do 3 lat włącznie – 1550 zł;
  •      DZIECKO do 2 r.ż.– bez świadczeń /bez wyżywienia, wspólne łóżko lub własne łóżeczko/  – 250 zł;

W KOSZTY TURNUSU NIE SĄ WLICZONE KOSZTY PODRÓŻY;

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA       06.04.2021 r;

Aby zgłosić dziecko na turnus należy przesłać kartę zgłoszenia wraz  z podpisanym regulaminem i dokonać opłaty wpisowej w wysokości 1000 zł na konto Stowarzyszenia tytułem: imię i nazwisko dziecka turnus 2021.

Zgłoszenia bez daty i podpisu nie będą uwzględniane.

Osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy na turnus Stowarzyszenia proszone są o dołączenie opinii logopedycznej /można dosłać w późniejszym terminie/.

Turnus 2021 – informacje