Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci

z Wadą Słuchu w Krośnie

ma zaszczyt zaprosić swoich Członków

na sprawozdawczo – wyborcze Walne Zabranie Członków,

które odbędzie się 5 marca (sobota) 2016r. o godzinie 10.00

(drugi termin 05.03.2016, godz. 10.30) w sali konferencyjnej szpitala.

 Program zebrania:

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2015r. z działalności Stowarzyszenia.
  2. Głosowanie – wybór członków do nowego Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.
  3. Omówienie warunków uczestnictwa w tegorocznym turnusie rehabilitacyjnym.
  4. Wolne wnioski.

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. Członkom obecnym na Walnym Zebraniu Członków przysługuje możliwość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.

Prawo głosowania przysługuje tylko czynnym członkom, w związku z czym należy mieć opłaconą składkę członkowską.

Osoby chętne do prac w nowym Zarządzie i Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia są proszone o zgłoszenie swojej kandydatury w postaci wypełnionego zgłoszenia i złożenie go w urnie z napisem „KANDYDACI” w siedzibie Stowarzyszenia do dnia 2 marca 2016 roku do godz. 15.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY 

na stronie internetowej LUB w siedzibie stowarzyszenia pok. 328.

Walne Zabranie Członków 2016