Miejsce turnusu: ORW „Natalia”, ul. Trzebiatowska 3A, 72-350 Niechorze

TERMIN: 15.07 – 28.07.2019

Rodzaj turnusu: usprawniająco – rekreacyjny

Nr rejestru wpisu ośrodków Nr OD/32/0057/16 ważny do 16.08.2019r.

DOKUMENTY DO DOSŁANIA listem lub mailem: /dotyczy tych, którzy nie dosłali/

– opinia o umiejętnościach słuchowych i językowych dziecka /w przypadku osób jadących po raz pierwszy/

– kopia orzeczenia o niepełnosprawności

– decyzja MOPR/MOPS/PCPR o wysokości przyznanego dofinansowania ze środków PFRON

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZABRAĆ NA TURNUS

legitymacja osoby niepełnosprawnej upoważniająca m.in. do ulgowego przejazdu /niezbędna dla osób, które zdeklarowały podróż PKP/

– „Informacja o stanie zdrowia”, wypełniona przez pediatrę lub laryngologa – dokument stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON ( wzór https://www.turnusyrehabilitacyjne.org/dokumenty/ )

Po odliczeniu kwoty wpisowego oraz przyznanego dofinansowania ze środków PFRON,  pozostałe płatności należy uregulować do 8 lipca 2019.

Proszę również informację o potrzebie końcowej faktury za turnus: kwota oraz dane osoby/fundacji, na którą należy wystawić dokument.

Przyjazd na miejsce w dniu 15 lipca do godz. 12tej. Pokoje będą już przydzielone.

II TURNUS REHABILITACYJNY W NIECHORZU