ORW „PIRAMIDA I”, ul. Północna 9, 76-153 Darłówko

Termin: 29.06.2019 – 12.07.2019

DOKUMENTY DO DOSŁANIA listem lub mailem: /dotyczy tych, którzy nie dosłali/

– kopia orzeczenia o niepełnosprawności

– decyzja MOPR/MOPS/PCPR o wysokości przyznanego dofinansowania ze środków PFRON

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZABRAĆ NA TURNUS

– legitymacja osoby niepełnosprawnej upoważniająca m.in. do ulgowego przejazdu /niezbędna dla osób, które zdeklarowały podróż PKP/

– „Informacja o stanie zdrowia”, wypełniona przez pediatrę lub laryngologa – dokument stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON          ( wzór https://www.turnusyrehabilitacyjne.org/dokumenty/ )

Po odliczeniu kwoty wpisowego oraz przyznanego dofinansowania ze środków PFRON,  pozostałe płatności należy uregulować do 17 CZERWCA 2019.

Proszę również informację na mail wadasluchu@gmail.com o potrzebie końcowej faktury za turnus: kwota oraz dane osoby/fundacji na którą należy wystawić dokument.

Przyjazd na miejsce w dniu 29 CZERWCA do godz. 13tej. Pokoje będą już przydzielone.

I TURNUS REHABILITACYJNY