TURNUS REHABILITACYJNY 2022 – INFORMACJE OGÓLNE;

ORGANIZATOR:

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU, UL. KORCZYŃSKA 57/326, 38-400 KROSNO;

Numer wpisu do rejestru organizatorów turnusu: OR/18/0016/22 WAŻNY DO 12.05.2025 r.

RODZAJ TURNUSU: psychoterapeutyczny

MIEJSCE TURNUSU:

Nadmorskie Centrum Rehabilitacji  „Piramida I” –  ul. Północna 9, 76-153 Darłowo;

Nr. wpisu do rejestru ośrodków NR OD/32/0002/20 ważny do 14.04.2023r.

 Termin:

09.07.2022 – 22.07.2022

Koszt uczestnika turnusu:  (dziecko + 1 opiekun); pierwszeństwo w kwalifikacji mają dzieci młodsze, maks. do 10 r. życia

  • dla członków Stowarzyszenia, 7000 zł;
  • dla uczestników nie będących członkami Stowarzyszenia – 8000 zł;

KOSZT POBYTU OSÓB  DODATKOWYCH:

  •      OSOBA DOROSŁA – 2600 zł;
  •      DZIECKO od 11-16 lat włącznie – 2350 zł;
  •      DZIECKO od 10 do 3 lat włącznie – 2000 zł;
  •      DZIECKO do 2 r.ż.– bez świadczeń /bez wyżywienia, wspólne łóżko lub własne łóżeczko/  – 250 zł;

DIETY: bezglutenowa – 350 zł, bezmleczna – 250 zł, bezcukrowa  – 200 zł

W KOSZTY TURNUSU NIE SĄ WLICZONE KOSZTY PODRÓŻY;

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA       08.04.2022 r;

Aby zgłosić dziecko na turnus należy przesłać kartę zgłoszenia wraz  z podpisanym regulaminem i dokonać opłaty wpisowej w wysokości 1000 zł na konto Stowarzyszenia tytułem: imię i nazwisko dziecka_turnus 2022 do 08.04.2022 r.

Zgłoszenia bez daty i podpisu nie będą uwzględniane.

Osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy na turnus Stowarzyszenia proszone są o dołączenie opinii logopedycznej /można dosłać w późniejszym terminie/.

RODO – do pobrania;

Turnus rehabilitacyjny – 2022