Letni obóz integracyjny 2022 – INFORMACJE OGÓLNE;

Wyjazd dedykowany dla dzieci samodzielnych, bez rodziców. Cel wyjazdu to nauka samodzielnego funkcjonowania. Zajęcia tylko grupowe, z przewagą pieszych wędrówek.

ORGANIZATOR:

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU, UL. KORCZYŃSKA 57/326, 38-400 KROSNO;

MIEJSCE:

Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, ul. PCK 3, 38-481 Rymanów-Zdrój

www.zazrymanowzdroj.com.pl

Termin:

 27.06 – 02.07.2022

Koszt uczestnika: 1500 zł  /ew. koszt pobytu jednego opiekuna 1000 zł/ po akceptacji przez kierownika wyjazdu

Pierwszeństwo w kwalifikacji mają dzieci od 9 lat oraz te, które minimum raz uczestniczyły        w turnusie rehabilitacyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie.

Nie ma możliwości realizacji dofinansowania z PFRON-u. Istnieje natomiast możliwość wystawienia faktury za udział dziecka w obozie i realizacji płatności z 1% podatku lub innych źródeł.

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA       22.05.2022 r;

Aby zgłosić dziecko na turnus należy przesłać kartę zgłoszenia oraz opłacić wpisowe w wysokości 200 zł na konto Stowarzyszenia.

 

 

Letni obóz integracyjny 2022