NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE TURNUSU:

 1. Czy na turnus mogą zakwalifikować się osoby spoza Stowarzyszenia?
 • TAK, na turnus rehabilitacyjny mogą zgłosić się osoby nie będące dotychczas członkiem Stowarzyszenia?
 1. Czy trzeba być członkiem Stowarzyszenia by zakwalifikować się na turnus?
 • NIE, jadąc na turnus rehabilitacyjny nie trzeba wpisywać się do Stowarzyszenia.
 1. Czy jest możliwość starania się o dofinansowanie ze środków PFRON dla uczestnika turnusu?
 • TAK, Stowarzyszenie oraz Ośrodek Fama–Sta posiadają odpowiednie wpisy do rejestru organizatora turnusu oraz przyjmowania grup turnusowych.

Po rozpatrzeniu Państwa wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego przez PCPR/MOPS Stowarzyszenie powinno otrzymać pisemną informacje o przyznaniu dofinansowania oraz dokument do uzupełnienia – „Oświadczenie organizatora turnusu”, który odsyłamy do właściwego PCPR/MOPS. Przyznane środki są przelewane na konto Stowarzyszenia przed turnusem a Państwo wpłacają pomniejszoną kwotę za turnus o otrzymane dofinansowanie z PCPR/MOPS.

 1. Czy Stowarzyszenie wystawia fakturę za turnus?
 • TAK
 1. Jak wygląda rozkład zajęć na turnusie?

Każdego uczestnika obowiązują zajęcia rozpisane wg grafiku na dany dzień. Zajęcia trwają codziennie przez cały okres trwania turnusu. Z zajęć może zwolnić tylko lekarz lub kierownik turnusu. Wszystkie zajęcia i działania mają charakter terapeutyczny.

Ramowy plan dnia:

 • 7.00 – pobudka i poranna gimnastyka
 • 7.30 – śniadanie
 • Zajęcia indywidualne
 • Logorytmika
 • 13.00 – obiad
 • Zajęcia sportowe/plastyczne/rekreacyjne/taneczne
 • 18.00 – kolacja
 • 18.30 – wieczorne czytanie bajki
 • Po 21.00 – warsztaty dla rodziców

Plan jest ogólny dostosowany do wieku i potrzeb zakwalifikowanych osób.

 1. Czy istnieje możliwość zabrania osób dodatkowych?
 • TAK, za dodatkową opłatą wg podanego cennika mogą jechać osoby towarzyszące /rodzic, rodzeństwo/. Zgłaszając osoby dodatkowe, należy pamiętać, że 1 rodzic z dwójką dzieci, w tym jedno dziecko będące w terapii, nie jest w stanie pogodzić udziału w zajęciach z jednym dzieckiem i zapewnić właściwej opieki drugiemu dziecku.
 1. Co dzieje się z wpisowym w momencie niezakwalifikowania się na turnus?
 • W momencie gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane na turnus, kwota 500 zł wpisowego ulega zwrotowi.
 • Jeżeli z przyczyn losowych uczestnik nie może jechać na turnus mimo zakwalifikowania się na turnus, kwota wpisowego może ulec zwrotowi po uprzednim zgłoszeniu rezygnacji z turnusu oraz zapełnieniu miejsca przez uczestnika z listy rezerwowej.
 1. W jakim wieku dziecko może zostać uczestnikiem turnusu?

Od ok. 8 m-ca  w górę. Nie ma ograniczenia, co do wieku. Zależy ile uczestników i w jakim wieku zgłosi się na turnus. Dobrze jest gdy utworzy się jednolita grupa 5 osobowa.

Pytania dotyczące turnusu -2017