Zarząd  Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie

ma zaszczyt zaprosić swoich Członków

na sprawozdawcze Walne Zabranie Członków,

 

Karta zgłoszenia – pobierz tutaj;

 

 

Walne zebranie – marzec 2020