Zarząd

 Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci

z Wadą Słuchu w Krośnie

ma zaszczyt zaprosić swoich Członków

na sprawozdawcze Walne Zabranie Członków,

które odbędzie się 2 marca (sobota) 2019r. o godzinie 10.00;

(drugi termin 02.03.2019, godz. 10.30) w sali konferencyjnej szpitala.

 

 Program zebrania:

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018r.
  2. Zatwierdzenie obu sprawozdań.
  3. Omówienie warunków uczestnictwa w tegorocznych turnusach rehabilitacyjnych.
  4. Wolne wnioski

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. Członkom obecnym na Walnym Zebraniu Członków przysługuje możliwość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.

Prawo głosowania przysługuje tylko czynnym członkom, w związku z czym należy mieć opłaconą składkę członkowską.