W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMICZNYM INFORMUJEMY, ŻE NABÓR NA TURNUS W 2020 ROKU NIE ZOSTAŁ ZAWIESZONY. NADAL MOŻNA PRZESYŁAĆ ZGŁOSZENIA DROGĄ MAILOWĄ.

               JEŻELI SYTUACJA NIE ULEGNIE ZMIANIE I STAN ZAGROŻENIA NADAL BĘDZIE WYSOKI, TURNUS MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANY. WÓWCZAS WPŁATY WPISOWE ZOSTANĄ W CAŁOŚCI ZWRÓCONE.