Wspólnie walczymy o sprawy użytkowników implantów słuchowych!

Wspólnie walczymy o sprawy użytkowników implantów słuchowych!

To nasza wspólna sprawa, w której organizacje pozarządowe z różnych części kraju naciskają na urzędników. Wszystko dzieje się w ramach akcji „Nie róbmy im PSTRYK”. Również my wspieramy tę inicjatywę, rozpoczętą przez stowarzyszenie „Słyszeć bez granic”. Pacjenci korzystający z implantów słuchu od wielu miesięcy walczą o zwiększenie funduszy przeznaczanych na tę metodę leczenia głuchoty.

Bezradne Ministerstwo Zdrowia, bezradny NFZ, czyli „jak odpowiadać, żeby nie odpowiedzieć”

Bezradne Ministerstwo Zdrowia, bezradny NFZ, czyli  „jak odpowiadać, żeby nie odpowiedzieć”

Pacjenci korzystający z implantów słuchu od wielu miesięcy walczą o zwiększenie funduszy przeznaczanych na tę metodę leczenia głuchoty. Wcześniejsze próby nawiązania dialogu z NFZ i Ministerstwem Zdrowia nie powiodły się, więc reprezentujące ich stowarzyszenie „Słyszeć bez granic” postanowiło zainteresować problemem parlamentarzystów.