Uroczyste wręczenie CZEKU- Dziękujemy!!!! 

120 000 zł zebranych we wspólnej akcji charytatywnej I love radio!

 

Dzięki emisji Charytatywnego Bloku Reklamowego na antenach rozgłośni pięciu polskich nadawców radiowych zebrano kwotę 120 tys. złotych. To pierwsze takie wydarzenie w historii rynku reklamowego, gdzie konkurujący ze sobą na co dzień najwięksi nadawcy radiowi zjednoczyli się we wspólnej akcji charytatywnej. Pieniądze przeznaczone zostaną na rehabilitację dzieci z niedosłuchem.