T U R N U S     R E H A B I L I T A C Y J N Y I   2019 !!!

Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny – „Piramida I”

Północna 9, 76-153 Darłówko

WPIS OŚRODKA NUMER:  OD/32/0004/17 ważny do 13.04.2020

RODZAJ TURNUSU:   PSYCHOTERAPEUTYCZNY

Termin turnusu:      29.06.2019 – 12.07.2019

Koszt (dziecko + opiekun):

– dla członków Stowarzyszenia, 4.300 zł

– dla uczestników nie będących członkami Stowarzyszenia – 4.800 zł

KOSZT POBYTU OSÓB DODATKOWYCH:

OSOBA DOROSŁA – 1800 zł

            DZIECKO od 13-16 lat włącznie – 1700 zł

            DZIECKO od 3 do 12 lat włącznie – 1450 zł

            DZIECKO do 3 r.ż.– bez świadczeń – 250 zł

DZIECKO do 3 r.ż. – wspólne spanie i ½ wyżywienia – 900 zł

DZIECKO do 3 r.ż. – z oddzielnym łóżkiem i ½ wyżywienia – 1350 zł   

W KOSZTY TURNUSU NIE SĄ WLICZONE KOSZTY PODRÓŻY

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA  15.04.2019r.

Aby zgłosić dziecko na turnus należy przesłać kartę zgłoszenia /listownie – liczy się data stempla pocztowego lub czytelny scan, nie zdjęcie wykonane telefonem/ wraz z podpisanym regulaminem na adres siedziby Stowarzyszenia lub mail: wadasluchu@gmail.com . Zgłoszenia bez daty i podpisu nie będą uwzględniane.

Należy również dokonać opłaty wpisowej w wysokości 500 zł, przelewem na konto Stowarzyszenia tytułem: „imię, nazwisko dziecka_turnus 2019”.

Osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy na turnus Stowarzyszenia proszone są o dołączenie opinii logopedycznej /można dosłać w późniejszym terminie/.

Karta zgłoszenia – pobierz;

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

ORW „PIRAMIDA I”, ul. Północna 9, 76-153 Darłówko

Termin: 29.06.2019 – 12.07.2019

DOKUMENTY DO DOSŁANIA listem lub mailem: /dotyczy tych, którzy nie dosłali/

– kopia orzeczenia o niepełnosprawności

– decyzja MOPR/MOPS/PCPR o wysokości przyznanego dofinansowania ze środków PFRON

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZABRAĆ NA TURNUS

– legitymacja osoby niepełnosprawnej upoważniająca m.in. do ulgowego przejazdu /niezbędna dla osób, które zdeklarowały podróż PKP/

– „Informacja o stanie zdrowia”, wypełniona przez pediatrę lub laryngologa – dokument stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON          ( wzór https://www.turnusyrehabilitacyjne.org/dokumenty/ )

Po odliczeniu kwoty wpisowego oraz przyznanego dofinansowania ze środków PFRON,  pozostałe płatności należy uregulować do 17 CZERWCA 2019.

Proszę również informację na mail wadasluchu@gmail.com o potrzebie końcowej faktury za turnus: kwota oraz dane osoby/fundacji na którą należy wystawić dokument.

Przyjazd na miejsce w dniu 29 CZERWCA do godz. 13tej. Pokoje będą już przydzielone.