Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Dzieci z Wadą Słuchu
ul. Korczyńska 57 p.326
38-400 KROSNO

Tel/fax.: (013) 43 78 259

e-mail: wadasluchu@gmail.com

NIP 684 112 15 15
KRS 0000189778

koordynator projektu po stronie polskiej:

Marzena Głowińska
tel.: +48 507 144 062

e-mail: marzena.glowinska@gmail.com

Dane kontaktowe Partnera

Stowarzyszenie LOGOSLUCH

Sabinovska 38

080 01 Presov

koordynator projektu po stronie słowackiej:

Greta Oriskova

+421 908 393 135
e-mail: greta.oriskova@gmail.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.