Niniejszy projekt stanowi kontynuację zadań realizowanych w ramach zakończonego projektu pn. „Magia dźwięków pogranicza w muzyce, kulturze i przyrodzie polsko-słowackiej” (www.magiadzwiekow.pl).

Opracowany projekt zakłada wdrożenie nowoczesnego podejścia do terapii dzieci z wadą słuchu po obu stronach granicy polsko-słowackiej. Polega ono na kompleksowym wspomaganiu procesu kształcenia specjalnego i terapii audytywno-werbalnej wpływających na rozwój dziecka we wszystkich dziedzinach życia, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komunikowania się. Efektywność zastosowanej metody przejawia się w procesie integracji dzieci i młodzieży niesłyszącej z pozostałą częścią społeczeństwa.

 

1_1

Bardzo często dzieci i młodzież z wadą słuchu ze względu na bariery komunikacyjne i mentalne, pozbawione są możliwości aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, kółkach zainteresowań, w korzystaniu z dziedzictwa kulturalnego zamieszkiwanych terenów, a tym bardziej regionów odleglejszych. Wieloletnie doświadczenia pokazują, że najlepiej językowo i społecznie rozwijają się te dzieci, które uczestniczą w zróżnicowanych formach terapii.

1_21_4

 

 

 

 

 

Tematyka zajęć i spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży z obydwu krajów dotyczy kultury i historii zamieszkiwanych przez nie terenów po obu stronach granicy polskiej i słowackiej. Wykorzystanie dziedzictwa historycznego miast pogranicza pozwoli z jednej strony uatrakcyjnić proces rehabilitacji, kształtować tożsamość młodych ludzi, a z drugiej promować aktywny sposób odkrywania przeszłości i obecnych walorów regionów polskich i słowackich.

1_3

 

Opracowanie i szeroka dystrybucja publikacji stanowiącej podręcznik metodyczny do pracy z dziećmi z wadą słuchu wraz z realizacją programu seminariów szkoleniowych dla rodziców i terapeutów ze Słowacji przyczynią się do poszerzenia zasięgu efektywnych metod działania oraz pozwolą kształtować długoterminowe zmiany po obu stronach granicy.

Tło dla działań rehabilitacyjnych będzie stanowić promowane w trakcie realizacji poszczególnych zadań piękno miast polsko-słowackiego pogranicza.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.