Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w ramach projektu

“Nasze dziedzictwo pogranicza – kształtowanie tożsamości kulturowej”

u dzieci z wadą słuchu.

ogłasza nabór

chętnych do wzięcia udziału w cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci niesłyszących w wieku 9-16 lat (12 spotkań 1 raz w tygodniu, czas zajęć 1,5 godz.) Zajęcia będą odbywać się w grupach w siedzibie Stowarzyszenia. Tym samym uczestnik wraz z opiekunem zobowiązuje się wyjechać

na tygodniowy Przegląd Dziedzictwa i Kultury Miast Pogranicza w lutym 2014roku.

Czytaj więcej……


Comments are closed.