STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU Z KROSNA ORAZ STOWARZYSZENIE LOGOSLUCH Z PRESZOWA

w ramach projektu

„Nasze dziedzictwo pogranicza – kształtowanie tożsamości kulturowej u dzieci z wadą słuchu”

Z A P R A S Z A    D O   U D Z I A Ł U

W     SEMINARIUM SZKOLENIOWYM

W dniach 6 -7 i 28 – 29 wrzesień 2013 roku

które odbędzie się

w Penzion Tavel, Slovenska 19, Preszów.

Seminarium skierowane jest do terapeutów i nauczycieli pracujących  z dziećmi z wadą słuchu w przedszkolu i szkołach oraz pracowników instytucji zajmujących się wskazaną tematyką.

Czytaj więcej….

 

 


Comments are closed.