SEMINARIA SZKOLENIOWE NA SŁOWACJI

       W ramach projektu w Preszowie zorganizowano pierwszy cykl seminariów weekendowych przeznaczonych dla nauczycieli i terapeutów ze Słowacji. Podczas dwóch spotkań weekendowych wykładowcy z Polski dr n. hum. Małgorzata Zaborniak – Sobczak oraz dr n. med. Katarzyna Bieńkowska prezentowali nowoczesne metody terapii oraz form rehabilitacji dotychczas słabo rozwiniętych lub niestosowanych przez słowackich terapeutów. Zajęcia dotyczyły czynników wpływających na proces poprawy sposobów komunikacji z otoczeniem dzieci z wadą słuchu.

 Tematyka spotkań:

 • Znaczenie wychowania słuchowego i językowego dzieci z wadą słuchu.
 • System wczesnej interwencji w Polsce.
 • Omówienie programu wymiany badań słuchu.
 • Przesiewowe badania słuchu Noworodków w Polsce.
 • Nowoczesne technologie w protezowaniu i ich wykorzystanie w terapii.
 • Rola turnusów i warsztatów – prezentacja filmowa.
 • Programowanie językowe i jego znaczenie dla poznawania dziedzictwa kulturowego.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności u dzieci z wadą słuchu.
 • Kształtowanie postaw rodzicielskich w rozwijaniu komunikacji dzieci z wadą słuchu.
 • Audiofonologia – trudności w przyswajaniu języka przez osoby z wadą słuchu.
 • Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu – trudności i możliwości.
 • Bilingwizm. Definicje, założenia w procesie wychowania językowego dzieci z wadą słuchu.
 • Język migowy – jego rola i znaczenie w komunikacji.
 • Zaburzenia artykulacyjne u dzieci i młodzieży z wadą słuchu.
 • Jak przygotować szkołę i nauczycieli do przyjęcia dzieci z wadą słuchu.
 • Ćwiczenia oceny postępów językowych i słuchowych dzieci z wadą słuchu – program 60 kroków.
 • Dziecko z wadą słuchu w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej – wady i zalety procesu integracji szkolnej.