8 maja 2013 roku w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej Filii Nr 4 odbyło się uroczyste rozpoczęcie „Warsztatów edukacyjnych dla dzieci niesłyszących w wieku 4 do 8 lat”.

Spotkanie w bibliotece otworzyło cykl spotkań poświęconych tematyce miast pogranicza Polski i Słowacji. Dzieci będą poznawać strukturę miasta, jego cechy charakterystyczne, ważniejsze instytucje i zabytki. Jednym z planowanych miejsc jest również biblioteka. Dzięki zaangażowaniu Pań pracujących w tejże bibliotece, dzieci miały okazję obejrzeć przedstawienie pt.”Przemądrzały skrzat”, uczestniczyć w wielu zabawach integracyjnych oraz poznać to niezwykłe miejsce. Uczestnicy mogli założyć karty biblioteczne i wypożyczyć książki. Zwiedzali również czytelnię i wypożyczalnię, a między regałami z książkami znaleźli mnóstwo czekających na nie niespodzianek.

bibl_4    bibl_3

bibl_2

bibl_1

bibl_5Nasze dziedzictwo pogranicza kształtowanie tożsamości kulturowej u dzieci z wadą słuchu.

Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnego podejścia do terapii dzieci z wadą słuchu, koncentrując się na tematyce historii, kultury i roli miast w kształtowaniu się i rozwoju regionu podkarpacia na tle pogranicza polsko – słowackiego.

Realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci a Wadą Słuchu z Krosna w partnerstwie transgranicznym ze Stowarzyszeniem Logosluch z Preszowa.

1 KWIETNIA 2013 – 31 MARCA 2014