NASZE DZIEDZICTWO POGRANICZA –

KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ

U DZIECI Z WADĄ SŁUCHU

 

start

fot. Graffia.pl

Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnego podejścia do terapii dzieci z wadą słuchu koncentrując się na tematyce historii, kultury i roli miast w rozwoju regionu podkarpacia na tle pogranicza polsko-słowackiego.

Realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu z Krosna w partnerstwie transgranicznym

ze Stowarzyszeniem Logosluch z Preszowa.

1 kwiecień 2013 – 31 marzec 2014

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.