Partner projektu

Logosluch

Gertruda Oriskova

ulica: Sabinovska 38

Preszów 080 01

+421 901 123 456

logosluch@gmail.com

http://logosluch6.webnode.sk/kontakt/

Stowarzyszenie LOGOSLUCH zostało założone w 2012 roku w Preszowie. Swym zasięgiem obejmuje  region  Koszyc oraz  Preszowa. Zrzesza 150 rodzin, w których są dzieci z wadą słuchu i innymi zaburzeniami językowymi, pochodzenia neurologicznego. W swoim miejscu zamieszkania nie mają szans na objęcie specjalistyczną opieką. Na Słowacji są dwa ośrodki, które pełnią funkcję diagnostyczno-leczniczą w zakresie niedosłuchów. Są to Bratysława i Koszyce.

W związku z czym rodzice czując się osamotnieni i odizolowani, postanowili zjednoczyć siły i założyli Stowarzyszenie. Obejmuje ono opieką dzieci w różnym wieku i z różnym ubytkiem słuchu. Są one aparatowane lub z wszczepionym implantem ślimakowym.  Komunikują się językiem mówionym.

Organizacja LOGOSLUCH jest otwarta na pomoc potrzebującym rodzinom. Nadrzędnym celem jest dążenie do tego aby podopieczni mogli uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym jak ich rówieśnicy. Aby również mogli uczęszczać do szkół w miejscu ich zamieszkania.

 

 1. CELE ORGANIZACJI:
 • wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niesłyszących;
 • kształcenie i szkolenie podnoszące jakość życia osób niepełnosprawnych;
 • ogólne wsparcie i ochrona dla dotkniętych osób, ich rodzin, ochrona języka i kultury;
 • działania na rzecz poszanowania praw człowieka, w szczególności osób niepełnosprawnych;
 • Współpraca z partnerami, organizacjami pozarządowymi, agencjami rządowymi, instytucjami edukacyjnymi w celu zwiększenia świadomości i edukacji w kraju i za granicą;
 • promowanie potrzeb i interesów swoich członków i ich rodzin;

Zakres działalności:

 • działania edukacyjne i szkoleniowe, integracja i zapobieganie, diagnostyka. Wsparcie dla działań diagnostycznych i terapeutycznych, usług doradczych, kulturalnych , społecznych, sportowych i rekreacyjnych.
 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości: rodziców, nauczycieli, pedagogów specjalnych, psychologów i innych specjalistów, organów samorządu terytorialnego, administracji, studentów dzieci i społeczeństwa poprzez organizację:
  • kursów, seminarium, wykładów, konferencji i sympozjum
  • Praktyk studenckich
  • krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych,
  • współpracy z nauczycielami i studentami instytucji edukacyjnych
  • poprzez wpływ na tworzenie i stosowanie zmian legislacyjnych dotyczących osób niepełnosprawnych, wspieranie działań w zakresie współpracy na rzecz rozwoju obywateli

Na Słowacji stowarzyszenia i organizacje pozarządowe pozyskują 2% podatku po min. 1 roku działalności.