Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest promowanie obszarów przyrody i kultury łemkowskiej na terenie pogranicza poprzez wspólne poznawanie terenów zamieszkiwanych przez Łemków, zwiększając jednocześnie poziom zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Ponadto pomoc w odnalezieniu się osób niepełnosprawnych w rzeczywistym świecie oraz poszukiwanie źródeł wielokulturowych korzeni.

Uczestnikami będą dzieci i młodzież niesłysząca z obu krajów w wieku od 4 do 16 lat. W trakcie wyjazdowych warsztatów „Świat łemkowskiego pogranicza” oraz Festiwali Kultury Łemkowskiej będą gromadzić cenne wiadomości i ciekawostki na temat życia Łemków w Polsce i na Słowacji. Odnajdą też alternatywę ciekawego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, kształtując poczucie estetyki poznając m.in sztukę ludową i architekturę.

Cele szczegółowe mikroprojektu

  • Podniesienie poziomu świadomości lokalnej społeczności i osób odwiedzających region pogranicza na temat obecnego, wysokiego poziomu funkcjonowania osób z wadą słuchu
  • Zwiększenie kompetencji językowej i poznawczej, zdolności komunikacyjnej oraz wzrost poziomu integracji społecznej dzieci i młodzieży niesłyszącej ze środowiskiem lokalnym poprzez wdrożenie innowacyjnych metod edukacyjnych propagujących wykorzystanie elementów przyrody i dziedzictwa kulturowego pogranicza na portalu społecznościowym.

Kształtowanie umiejętności świadomego korzystania z technologii informacyjnej jako źródła wiedzy, kontaktów ponad granicami z rówieśnikami, mówiącymi w innym języku.