Zadania

Warsztaty „Świat łemkowskiego pogranicza”, organizacja letniego i zimowego Festiwalu Kultury Łemkowskiej oraz konferencji międzynarodowej, portal „CO SŁYCHAĆ?”