• Założenia projektu

  Założeniem projektu jest ukazanie dzieciom i młodzieży niesłyszącej wielokulturowych korzeni ludności zamieszkującej pogranicze polsko – słowackie.

 • Cele projektu

  Celem ogólnym projektu jest promowanie obszarów przyrody i kultury łemkowskiej na terenie pogranicza

 • Zadania

  Warsztaty „Świat łemkowskiego pogranicza”, organizacja letniego i zimowego Festiwalu Kultury Łemkowskiej oraz konferencji międzynarodowej, portal „CO SŁYCHAĆ?”

 • Partner projektu

  Stowarzyszenie LOGOSLUCH zostało założone w 2012 roku w Preszowie. Swym zasięgiem obejmuje region Koszyc oraz Preszowa.

Aktualności

Aktualności oraz wszystkie wydarzenia związane z realizacją projektu  – Co słychać na pograniczu? – świat Łemków w oczach dzieci i młodzieży niesłyszącej z Polski i Słowacji.

Konferencja 17.02.2018 r.

Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Dzieci Z Wadą Słuchu W Krośnie zaprasza do udziału w konferencji „Co słychać na pograniczu? – o poznawaniu kultury przez niesłyszących” w dniu 17. 02. 2018 w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza /RCKP/,ul. Kolejowa1 w Krośnie w godz. 9.30 – 18.00